Posicionament web

Aconsegueix un dels primers llocs als cercadors amb un bon posicionament web (SEO)

“El posicionament web té com a objectiu que cada una de les pàgines del web d’una empresa apareixi en les millors posicions dels resultats de determinades cerques als cercadors “.

Que els teus clients et trobin a la xarxa si et busquen per la teva marca és imprescindible. El posicionament web va més enllà i ajuda a que els teus clients, actuals o potencials, a més a més, et trobin pels teus productes o serveis.

El primer pas que cal tenir clar és conèixer les cerques per les que ens volem posicionar en funció de la rendibilitat que en podrem obtenir.

Perquè és important el posicionament web?

Quan una persona cerca informació a Internet, la majoraria de vegades ho fa a través d’algun cercador: Google, yahoo,bing… A Espanya, el cercador prioritari és Google amb una quota de mercat superior al 90%. Així doncs cal  aconseguir que la pàgina “agradi” als cercadors per tal que aquesta formi part dels seus resultats.

La gran majoria de persones no van més enllà del tercer resultat que apareix a la pàgina de cerques. En aquest sentit, caldrà posicionar la pàgina millor que els nostres competidors per tal que els cercadors donin una posició millor al nostre lloc web que al de la competència.

Finalment, prop d’un  70’% de les visites que rep un lloc web provenen de cercadors, Aquesta xifra només s’obté si a més a més d’aconseguim una bona posició als resultats de les cerques, som capaços d’atraure als usuaris al nostre lloc web i que el visitin.

Com s’aconseguix un bon posicionament web?

Google i la resta de cercadors tenen un algoritme que prioritza els llcos web amb un contingut nou, pertinent i rellevant. A més a més d’això es fixen amb que determinats factors “On -page” compleixin determinats requisits per tal que els sigui més fàcil d’accedir-hi. Google també té en compte factors “Off-page” que ens donen una idea de la importància i popularitat del lloc web i que per tant li pot atorgar més rellevància.

Per aconseguir un bon posicionament web, cal treballar de forma contínua aquests factors de la pròpia pàgina i gestionar els de fora la pàgina