Consultoria Estratègica

Sovint cal  plantejar-se una estratègia per tenir una bona presència a Internet.Fer una diagnosi, establir objectius i un pla d’acció per aconseguir-los i mesurar els resultats és bàsic per a qualsevol estratègia.

Tots el serveis de consultoria estratègica els presta Judit Montal podeu consultar la pàgina per a més informació.