Estratègia i gestió de xarxes socials

Serveis de Community Manager

A través de les xarxes socials posicionem la seva empresa a la xarxa que més convingui a l’empresa en funció dels objectius de cada moment. Busquem on és el seu públic objectiu per tal de millorar la notorietat de la seva marca a Internet.

Creem comunitats al voltant de la seva marca fent que les xarxes socials esdevinguin un veritable canal de comunicació entre l’empresa i els seus clients buscant que aquests esdevinguin veritables ambaixadors de la marca.

Serveis oferts:

  • Creació de perfils
  • Programació i planificació estratègica de pla de social media integrat a la resta de marketing de l’empresa
  • Gestió de les xarxes socials
  • Valoració de l’eficàcia en termes de posicionament web i eficàcia a la seva web

A Sinèrgia actuem com el vostre departament de marketing extern,  fent lagestió de les xarxes socials i  essent el vostres Community Manager.